Go to Top

Hypotheek in combinatie met energiebesparende maatregelen

Voor de financiering van energiebesparende maatregelen mag extra worden geleend. Los van de voordelen voor het milieu, kan een extra lening voor huiseigenaren voordelig zijn. Dit is het geval als na de verbouwing de besparing op de energierekening hoger uitvalt dan het maandelijkse bedrag aan rente en aflossing van de lening. Normaal gesproken mag tot maximaal 100% van de woningwaarde worden gefinancierd. Indien er energiebesparende maatregelen worden getroffen mag dit, onder voorwaarden, worden verhoogd naar 106% van de woningwaarde. Daarbij blijven investeringen voor energiebesparing (deels) buiten beschouwing bij de inkomenstoetsing. Om voor een extra lening voor energiebesparende maatregelen in aanmerking te komen, gelden enkele voorwaarden. Deze voorwaarden lichten we hieronder toe.

Erkende voorzieningen
Allereerst moet het gaan om erkende energiebesparende voorzieningen. De lijst met erkende voorzieningen is limitatief en vastgesteld in een wettelijke regeling. Het betreft onder meer het plaatsen van: een hr-ketel, warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, muur-/dak-/en vloerisolatie en hr++beglazing.

Maximum extra hypotheekbedrag op inkomen
Er is een maximumbedrag vastgesteld van € 9.000. Dit bedrag mag buiten beschouwing blijven bij het berekenen van de financieringslast in geval van:
• energiebesparende maatregelen bij verbouw van een woning; of
• bij aankoop van een woning met een EPC waarde van maximaal 0,6 of een energielabel A++.
Als het de aankoop van een energieneutrale woning betreft, een zogenaamde nul-op-de-meter-woning, mag een bedrag van € 25.000,- buiten beschouwing worden gelaten. De achterliggende gedachte is dat de lastenverzwaring door een hogere lening kan worden gecompenseerd door een lagere energierekening. De netto last voor de klant wordt hierdoor niet hoger. Er is wel een beperking ten aanzien van het inkomen. Het toetsinkomen moet minimaal € 33.000 bedragen om voor een hogere hypotheek in aanmerking te komen.

Maximum extra hypotheekbedrag op woningwaarde
De totale financieringslast zónder energiebesparende maatregelen mag niet hoger zijn dan 100% van de woningwaarde. De financieringslast mét energiebesparende maatregelen mag maximaal 106% van de woningwaarde bedragen. Hierbij mag er rekening gehouden worden met de waarde van de woning na verbouwing.

De voordelen
Er zijn een aantal redenen om te investeren in energiebesparing. De netto woonlasten kunnen door de besparingen lager worden. Ook is er in de meeste gevallen een comfortabeler woonklimaat na de aanpassingen, en geeft het een goed gevoel om een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Daarbij zal de woning bij verkoop ook couranter zijn. Om een beter inzicht te krijgen in het effect van energiebesparende maatregelen zijn er verschillende websites waar u inzicht kunt krijgen in uw eigen woonsituatie en de mogelijke aanpassingen en subsidies. Een voorbeeld hiervan vindt u hier. Voor meer algemene effecten van besparingen kunt u terecht op de website van milieu-centraal.