Go to Top

Kan de rente-opslag van uw hypotheek ook omlaag?

Bij het afsluiten van een hypotheek loopt de geldverstrekker het risico dat de lening niet wordt terugbetaald. Voor het berekenen van de hoogte van de rente-opslag is het voor de geldverstrekker belangrijk om te weten wat de marktwaarde van de woning is en de hoogte van de hypotheek. Hoe hoger het hypotheekbedrag ten opzichte van de marktwaarde van de woning des te hoger de rente-opslag. Door eventuele aflossingen die u op uw hypotheek heeft gedaan, maar ook vanwege de stijging van de huizenprijzen komt u mogelijk in aanmerking voor een verlaging van de rente-opslag. Hiermee kan het zijn dat u direct minder hypotheekrente hoeft te betalen.

Wordt de rente-opslag dan niet automatisch afgevoerd door de geldverstrekker?
Nee, helaas zorgen nog altijd niet alle geldverstrekkers ervoor dat er automatisch een rente-opslag wordt afgevoerd wanneer de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en waarde van de woning is afgenomen.

Komt u in aanmerking voor het afvoeren van een rente-opslag wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken?
Het afvoeren kan doorgaans tussentijds (zonder boete) worden doorgevoerd. U hoeft hiervoor dan ook waarschijnlijk niet te wachten tot het einde van uw rentevaste periode.

Wat zijn de kosten voor het door Senders Advies laten uitzoeken en af laten voeren van een rente-opslag?
Voor het uitzoeken van de mogelijkheden en het hierna laten afvoeren van de rente-opslag op uw hypotheek rekenen wij éénmalig € 95,- administratiekosten. Wanneer u via ons kantoor een Hypotheek Onderhoud Pakket heeft lopen worden er géén kosten in rekening gebracht.

Wat is er nodig om te bekijken of u in aanmerking komt voor een verlaging van de rente-opslag?
Graag ontvangen wij dan van u een NWWI taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden) of een kopie van de meest recente WOZ-beschikking van uw woning. De zogenoemde WOZ-beschikking met hierop vermeld de WOZ-waarde valt een dezer dagen weer bij u op de deurmat.