Go to Top

Wijzigingen nieuwe toekenningen partneralimentatie per 1-1-2020

De Tweede Kamer is in december 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Het wetsvoorstel moet ervoor gaan zorgen dat de duur van de partneralimentatie wordt ingekort. De nieuwe wetgeving zal ingaan op 1 januari 2020 en zal alleen van toepassing zijn op nieuwe alimentatieafspraken.

De duur van de partneralimentatie wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn twee uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen:

– Als de minst verdienende partner 50 jaar of ouder is of binnen 10 jaar na de scheiding de AOW leeftijd bereikt en het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd, bestaat in beginsel een recht op partneralimentatie gedurende 10 jaar;
– in het geval van scheidende ouders van kinderen jonger dan 12 jaar zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden totdat het jongste kind 12 jaar wordt.

In uitzonderlijke situaties is er een mogelijkheid een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen (hardheidsclausule).

Het wetsvoorstel is als initiatief wet verzonden door de tweede kamer, maar moet nog door de eerste kamer akkoord worden bevonden. Helemaal definitief is het nog niet dus.

Oude toekenningen van partneralimentatie blijven gehandhaafd.

Consensus Echtscheiding en Mediation