Go to Top

Wist u dat…?

  • de NHG grens per 1 januari 2019 verhoogd wordt naar € 290.000?
  • het team van Senders Advies uit 6 enthousiaste medewerkers bestaat die graag voor u klaar staan?
  • de NHG borgtocht kosten per 1 januari 2019 verlaagd wordt van 1% naar 0,9%?
  • een opstalverzekering door een geldverstrekker verplicht wordt gesteld bij het kopen van een woonhuis waarop hypotheek gevestigd is? Hiermee verzekert u de woning tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak.
  • het verhuren van uw woning gevolgen kan hebben voor uw verzekeringen? Geef dit dus altijd aan ons door.
  • wanneer u een auto leent van vrienden of familie en er hierdoor een schade ontstaat aan het voertuig zelf, dient de schade op de autoverzekering van de eigenaar zelf te worden geclaimd. Dit betekent vaak terugval in no-claim op de polis van de eigenaar van de auto.  Schade die u dus zelf veroorzaakt aan een geleende auto kunt u dus zelf nooit verhalen op een eigen particulieren aansprakelijkheidsverzekering. Maak hier dus duidelijke afspraken over.